ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMLERİ


ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMLERİ


Yangın veya herhangi bir acil durumda alarm mesajlarının Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri iletimi veya genel amaçlı anons iletimi ile sürekli fon müziği yayınlaması amacıyla ileri teknolojinin gereklerini yerine getiren sistemlerdir. Acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü ve bölge zone sayıları, sistemin yapısını belirlemektedir.

Kurulan sistemler, yangın algılama gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmektedir. Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.